Przeszłość

Zapomina się mianowicie o tym, że dziewczynce od lat najmłodszych cały świat wbija w głowę uprzedzenie, podkopujące jej wiarę w siebie, we własną wartość, oraz nadzieję, że kiedyś potrafi czegoś wartościowego dokonać. Na każdym kroku umacnia się w niej to przekonanie, wszędzie widzi, że kobiety grają tylko rolę podrzędną, toteż nic dziwnego, że traci odwagę, nie chce dołożyć starań, i wreszcie cofa się z lękiem przed zadaniami życia. Niektórzy gubią się stają w życiu przed murem twardym niczym blaty kamienne. Wtedy dopiero jest istotnie niezdatna i niezdolna. Jeśli jednak będziemy wmawiali człowiekowi z całą presją, jaką wywiera opinia powszechna, że do niczego nie jest zdolny, gdy w nim podkopiemy wszelką nadzieję i przekonamy się po tyra wszystkim, że istotnie niczego dokonać nie potrafi, wtedy nie mamy prawa twierdzić, że mieliśmy słuszność, tylko musimy przyznać, że sami jesteśmy winni jego nieszczęściu. Toteż w naszej kulturze nie jest łatwo dziewczynie zachować odwagę i wiarę w siebie. A jednak nawet przy badaniu uzdolnień stwierdzono fakt interesujący, że pewna grupa dziewcząt w wieku od 14 do 18 lat wykazała zdolności wyższe, niż wszyscy inni ich rówieśnicy, nawet chłopcy. NI widziały bariery jak blat kamienny mocnej. Bliższe zbadanie wykazało, że były to wszystko dziewczęta, pochodzące z rodzin, gdzie matka również pracowała samodzielnie zawodowo, albo gdzie ona jedna utrzymywała cały dom. Znaczyło to, że te dziewczęta miały w domu sytuację, w której nie odczuły wcale przesądu o niższym uzdolnieniu kobiety, albo tylko w słabym stopniu, tym bardziej, że same widziały, jak matka daje sobie radę w życiu, dzięki swej dzielności.

Możliwości

  • Miały w ten sposób możność rozwinąć się swobodniej i samodzielniej, prawic nie ulegając wpływowi wszystkich tych zahamowań, które są związane ze wspomnianym uprzedzeniem. Dalszym argumentem przeciwko temu uprzedzeniu jest liczba wcale pokaźna kobiet, które dokonały w wielu dziedzinach, jak literatura, sztuka, technika i medycyna prac znakomitych, stawiających je na równym poziomie z mężczyznami. Poza tym liczba mężczyzn, którzy nie tylko niczego nie dokonali wybitnego, ale wykazują poważny brak zdolności, jest tak wielka, że można by, operując taką samą liczbą dowodów, co dla kobiet, oczywiście z równą niesłusznością, prze prowadzić dowód o niższości mężczyzn.
  • Zjawiskiem, pociągającym za sobą poważne skutki, jest zwyczaj, oparty na tym uprzedzeniu o niższości kobiety, polegający na identyfikowaniu takich pojęć, jak męski, wartościowy, silny, dzielny - z jednej strony, a kobiecy, słaby, uległy, podrzędny - z drugiej.